Dashboard cashflow

Głównymi funkcjonalnościami produktu jest prowadzanie ewidencji dokumentów finansowych. Użytkownik wprowadza dokumenty finansowe lub pobiera je z odpowiedniego systemu zewnętrznego. Dashboard posiada opcje wczytywania wyciągów bankowych, co w końcowym efekcie daję nam analizę przychodowo – kosztową.