Importer danych

Automat pobiera dane w formie (.csv) ze strony internetowej i na ich podstawie tworzy raport spełniający wymagania użytkownika. Dodatkowo przed wygenerowaniem raportu użytkownik ma możliwość wyboru takich parametrów jak np. okres czasu czy źródło danych.