Monitor danych

Produkt służy do monitorowania zmian na stronie internetowej. Pracownik samodzielnie określa interwał czasowy w którym sprawdzana jest zmiana danych. Automat działa w tle, a użytkownik może wybrać rodzaj powiadomienia w formie komunikatu lub dźwięku.