Modyfikator danych

Zadaniem tej aplikacji jest załadowanie i przetworzenie dużej liczby plików .csv. Aplikacją importuje dane z ustandaryzowanych plików .csv, następnie je przetwarza według kryteriów wybranych przez użytkownika i eksportuje analizę danych do pliku .xlsx. Aplikacja ta daje możliwość przetwarzania i analizy dużych wolumenów danych przy jednoczesnym braku specjalistycznych narzędzi bazodanowych.